Archiv článků

23.05.2024 14:16

Náhradní členská schůze

Vzhledem k tomu že členská schůze konaná 21.5.2024, nebyla usnášení schopná,  Svolává představenstvo náhradní členskou schůzi na 11.6.2024   Děkuji za účast, Michal Górka Pozvánka_vytrína.docx (162,1 kB)

—————

11.04.2024 17:09

Stanovy Bd Zuzana - poslední verze

Chtěl bych Vás informovat že v záložce ke "stanovy" je poslední aktuální verze stanov. Včetně všech relevantních podmětů a změn. S touto verzí budou obecně všichni členové obeznámení na členské schůzi 21.5.2024 a mimořádná schůze ke schválení stanov bez možnosti debaty bude 22.10.2024. V tento...

—————

17.01.2024 21:11

Schůze představenstva

Na poslední schůzi členů představenstva, byl předložen návrh na změnu konaní těchto schůzí. Ze současného termínu 3 pracovní úterý v čase od 19:00 na nový den a to 3 pracovní pondělí v čase od 18:00. Tato změna byla přijata všemi členy představenstva a KK se vyjadřila že vše proběhlo dle regulí a...

—————

13.12.2023 21:13

Odečty vodoměrů

INFORMACE K ODEČTŮM VODY ZA ROK 2023 Ve dnech 20 a 21.12.2023 se budou po jednotlivých vchodem provádět odečty vodoměrů.Tento odečet se týká všech členů, ale i podnájemníků. Proto prosím zpřístupněte byty k odečtu. Odečty se budou provádět v čase od 17:00 po jednotlivých...

—————

18.11.2023 22:28

Členská schůze

Dobrý den, tak i letos nás čeká členská schůze. Pozvánku jste všichni dostali do schránnek, na mail, ale musím ji holt umístit i tady. Takže dodatečně a příště snad včas :-)   Pozvánka na schůzi 21.11.2023_mail.docx (168 kB)    

—————

27.08.2023 17:40

Reklamace lodžií

Všem členům družstva prosím berte na vědomí následující informace.   Případná reklamace na lodžie, bude probíhat po předání díla, tedy po namontování zasklení. V případě že se na Vaší lodžii objeví věc k reklamování, sepište na papír, spoluz se jménem, číslem bytu,vchodu a kontaktím telefonem...

—————

27.08.2023 17:34

Zasklení lodžií

Všem členům družstva prosím berte na vědomí následující informace.   Zasklení lodžií bude probíhat v druhé polovině měsíce Října, dle harmonogramu, který bude vyvěšen na vstupních dveřích domu. Montáž bude tvat cca 30-40 minut/byt, cca 12-15 bytů za den, cca 14 dní a bude hotovo. Pokud to jen...

—————

27.08.2023 17:32

Ukončení výstavby lodžií

Všem členům družstva prosím berte na vědomí následující informace.   V následujících dnech, bude docházet k postupné demontáži lešení, opravě děr po kotvení. Během této doby se naše lodžie stále považují za stavbu, vstup na vlastní riziko.  Po demontování lešení budou lodžie...

—————

27.06.2023 07:36

Oplechování lodžií

Dobrý den, věnujte prosím zvýšenou pozornost přiloženému info letáku, od společnosti Straub.Jedná se o oplechování dilatační spáry mezi vaší lodžií a stěnou domu.Případné dotazy můžete směřovat na miroslav.balnar@seznam.cz - Stavební dozor bytového družstvaglucz@straub.cz -...

—————

25.06.2023 17:30

Schůze představenstva

Na poslední schůzi představenstva byl předložený návrh aby během letních prázdnin nebyly schůze představenstva a kontrolní komise. Tento návrh byl schválen, s tím že pokud bude předseda nucen svolat schůzí představenstva bude tak učiněno mimo klasický termín. Tímto bude nejbližší schůze až v Září...

—————