UPOZORNĚNÍ

článek 18 Stanov - nájem družstevního bytu, bod 10:

za nedodržení pokynů pro provádění stavebních úprav v bytech může byt porušiteli udělena pokuta až do výše Kč 10.000,-.

článek 20 Stanov - podnájem družstevního bytu, bod 4:

poplatek za pronájem se stanovuje na částku Kč 200,- za každý započatý měsíc ve kterém je družstevní byt přenechán do podnájmu