Kontrolní komise

Předseda:           Vladimír Chamrád Ing.

Členové KK:        Zdeněk Petrů

                            Dušan Krajčí  

Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva.