Pozvánka schůzi

Pravidelné zasedání představenstva se uskuteční 21.6.2022

Účast členů představenstva povinná.

Svolává předseda představenstva.