Pozvánka schůzi

Pravidelné zasedání představenstva se uskuteční 17.10.2023

Účast členů představenstva povinná.

Svolává předseda představenstva.