Pozvánka schůzi

Pravidelné zasedání představenstva se uskuteční 15.6.2021

Účast členů představenstva povinná.

Svolává předseda představenstva.