Pozvánka schůzi

Pravidelné zasedání představenstva se uskuteční 15.11.2022

Účast členů představenstva povinná.

Svolává předseda představenstva.