Pozvánka schůzi

Pravidelné zasedání představenstva se uskuteční 20.4.2021

Účast členů představenstva povinná.

Svolává předseda představenstva.