Představenstvo

Předseda:                    Michal Górka

Místopředseda:           Ondřej Sztula Dis.

Hospodář:                   Štefan Hegedüs Ing.

Člen:                            Štěpán Šamaj

Člen:                            Olga Havrilová

Představenstvo se schází pravidelně 1x měsíčně a to vždy třetí úterý v měsíci v 19 hodin ve své zasedací místnosti.

Mimo tyto pravidelné schůzky svolává předseda dle potřeby mimořádná  zasedání.