Představenstvo

Předseda:                    Michal Górka

Místopředseda:           Ondřej Sztula Dis.

Člen:                            ing. Štěpán Šamaj            

Člen:                            Aneta Vavrlová

Člen:                            Jan Polach

Představenstvo se schází pravidelně 1x měsíčně a to vždy třetí úterý v měsíci v 19 hodin ve své zasedací místnosti.

Mimo tyto pravidelné schůzky svolává předseda dle potřeby mimořádná  zasedání.