Náhradní členská schůze

23.05.2024 14:16

Vzhledem k tomu že členská schůze konaná 21.5.2024, nebyla usnášení schopná, 

Svolává představenstvo náhradní členskou schůzi na 11.6.2024

 

Děkuji za účast, Michal Górka

Pozvánka_vytrína.docx (162,1 kB)

—————

Zpět