Novinky

23.05.2024 14:16

Náhradní členská schůze

Vzhledem k tomu že členská schůze konaná 21.5.2024, nebyla usnášení schopná,  Svolává...

—————

11.04.2024 17:09

Stanovy Bd Zuzana - poslední verze

Chtěl bych Vás informovat že v záložce ke "stanovy" je poslední aktuální verze stanov. Včetně všech...

—————

17.01.2024 21:11

Schůze představenstva

Na poslední schůzi členů představenstva, byl předložen návrh na změnu konaní těchto schůzí. Ze...

—————

13.12.2023 21:13

Odečty vodoměrů

INFORMACE K ODEČTŮM VODY ZA ROK 2023 Ve dnech 20 a 21.12.2023 se budou po jednotlivých...

—————

18.11.2023 22:28

Členská schůze

Dobrý den, tak i letos nás čeká členská schůze. Pozvánku jste všichni dostali do schránnek, na...

—————

27.08.2023 17:40

Reklamace lodžií

Všem členům družstva prosím berte na vědomí následující informace.   Případná reklamace na...

—————

27.08.2023 17:34

Zasklení lodžií

Všem členům družstva prosím berte na vědomí následující informace.   Zasklení lodžií bude...

—————

27.08.2023 17:32

Ukončení výstavby lodžií

Všem členům družstva prosím berte na vědomí následující informace.   V následujících...

—————

27.06.2023 07:36

Oplechování lodžií

Dobrý den, věnujte prosím zvýšenou pozornost přiloženému info letáku, od společnosti Straub.Jedná...

—————

25.06.2023 17:30

Schůze představenstva

Na poslední schůzi představenstva byl předložený návrh aby během letních prázdnin nebyly schůze...

—————


Úvod - o nás

Bytové družstvo Zuzana vzniklo v roce 2000 v rámci privatizace obecního majetku města Ostravy.

BD Zuzana je majitelem domů č.p. 1569/9, 1570/7,1571/5, 1572/3, 1573/1  na ulici Badatelů.

Předmětem činnosti družstva je:

  1. provoz a správa bytového domu a pozemků ve vlastnictví družstva, včetně zajišťování údržby, oprav, modernizace či rekonstrukce a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely
  2. zajišťování bytových potřeb členů družstva
  3. zajišťování služeb spojených s bydlením
  4. přidělování družstevních bytů a uzavírání příslušných nájemních smluv
  5. pronájmu bytových a nebytových prostor a uzavírání smluv o nájmu a pronájmu

 

Registrace: Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl Dr., vložka 1122

IČO:  25 39 81 13