Zrušení dubnové schůze ke schválení stanov

07.04.2023 18:49

Upozornění ke schůzi na schválení nových stanov BD Zuzana

Při projednávání nových stanov byly dodány další připomínky členů BD, které nyní posuzuje právní zástupce a provádí jejich zapracování do stanov. Díky tomu bohužel není možné dodržet dubnový termín schválení.


Upravené znění stanov bude následně k dispozici na webu družstva a v papírové verzi u představenstva na vyžádání případným zájemcům. ( opakovaný tisk 120 ks pracovních verzí stanov je neekonomický).


Členská schůze, která se měla v dubnu 2023 zabývat schválením nových stanov, je proto zrušena.

Plné moci, podepsané pro tuto schůzi tak ztratily svou platnost a byly zlikvidovány.

Představenstvo předpokládá, že schválení nového znění stanov proběhne na podzim 2023.Za způsobené komplikace se tímto představenstvo BD Zuzana všem členům družstva omlouvá.

Za představenstvo: Michal Górka

—————

Zpět