Parkování

23.05.2021 21:00

V poslední době se hromadí dotazy na představenstvo ohledně nevhodně nalajnovaného parkování.

Jen pro informaci, parkovací plocha před domem není majetkem bytového družstva a tudíž nemůže jakkoliv zasahovat do jeho úprav. Představenstvo pouze požádalo MěúPoruba o obnovu vodorovného značení na parkovišti, této žádosti bylo vyhověno a 11.5.2021 bylo obnoveno.
Né sice dle představ mnohých nájemníků, ale dle pasportu města.
Níže přikládám odpověd města na náš dotaz ohledně podélného lajnování a ne šíkmého jak jsme měli.
 

"Dopravní značení se neprovádí dle představ obyvatel, ale na základě pasportu dopravního značení a dle pravidel -Technických podmínek a platné normy ČSN. Každá změna dopravního značení se předkládá PČR - Dopravnímu inspektorátu a ten nemůže odsouhlasovat dopravní znační v rozporu s Technickými podmínkami a platnými normami ČSN, což by v ulici Badatelů v případě šikmého stání v rozporu bylo. Vámi navrhované změny nevychází rozměrově, nebylo by dodrženo šířkové uspořádání.Co se týká žlutého vodorovného dopravního značení, bude dle sdělení společnosti, která provádí údržbu DZ, provedeno jakmile počasí dovolí.

K dotazu proč není VDZ dotaženo k poslednímu vchodu a od popelnic ke křižovatce uvádím, že se jednalo pouze o obnovu VDZ. Nikoliv o instalaci nového VDZ. Pokud by mělo dojít k nástřiku nového VDZ, nelze si značení namalovat, jak si kdo představuje, ale proces schvalování DZ podléhá jistému řízení. Mimo jiné musí být nové DZ odsouhlaseno PČR - Dopravním inspektorátem. Pokud DZ nevyhovuje zákonu č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a také Technickým podmínkám a platným normám ČSN, Dopravní inspektorát takovéto DZ neodsouhlasí."

—————

Zpět